فرهنگسرای کرمانشاه

فرهنگسرای کرمانشاه
نخستین کتابخانه تخصصی دفاع مقدس آغاز به کار میکند
رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری کرمانشاه از افتتاح کتابخانه تخصصی دفاع مقدس در فرهنگسرای شهر به عنوان نخستین کتابخانه تخصصی این حوزه در مدیریت شهری کشور خبر داد.