فصل اقتدار

فصل اقتدار


ای سرزمین سربلند عشق و ایمان

از اقتدار تو جهان لبریز حیرت

کارو تلاش مردمان تو مقدس

در سایه سار انقلاب و حفظ وحدت

تو جور دار صد پلی یه ساقه دیری

خیون دایمنه تا سوز بود ای داره امرو

وحدت بیه سه مایه غرور و غیرتمان

ایجوره سه که باخمان پرباره امرو

امروز روزی دیگر از فصل حماسه است

فصل شکوه و اقتدار انقلاب است

با قطره ها معنای دریا را بسازیم

حالا که وقت همدلی و انتخاب است

بان تا که جور کانی یل روشن دیشت 

دس بیمه یک تا بیومنه دریادواره

امرو  که روژ امتحان و انتخابه

بیومن وه مایه حیرت دنیا دواره

ای سرزمین سربلند عشق و ایمان

از افتدار تو جهان ، لبریز حیرت

کارو تلاش مردمان تو مقدس

در سایه سار انقلاب و حفظ وحدت

 

تو همانند درختی پر شاخه هستی که همگی به یک ساقه میرسند،ما برای سرسبزی این درخت خونها داده ایم

وحدت مایه ی غرور و غیرت ما و باعث بارور شدن این درخت شده است

 
 

بیایید مانند چشمه های پاک دست به دست هم دهیم و به دریا برسیم

امروز روز امتحان و انتخاب است بیایید دنیا را متحیر کنیم

 

رای شما
میانگین (1 رای)
The average rating is 1.0 stars out of 5.