فصل انتخاب

فصل انتخاب


له سال هاودلی و هاو زوانی

دواره فصل شور و انتخابه

حضور گرم له ی روژِ گورآ

حمایتِ سُتیونِ انقلابه

بزانن برگ برگِ رای ایمه

منیده سیل واران وهاری

ارا آبادی ایران بواریم

برآو خوَیشکیلِ خاسِ هاو دیاری

 

ترجمه :

در این سال که به نام سال همدلی و هم زبانی ملت و دولت نامگذاری شده است دوباره نوبت انتخابی دیگر رسیده است

حضور پر شور در این روز بزرگ حمایت از ستون انقلاب است

بدانید که برگ برگ آرا ما همانند قطره های باران سیلی عظیم خواهند شد

پس ای برادران و خواهران خوب هم وطن بیایید برای آبادی ایران در این امر مهم شرکت کنیم

 
رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.