فعالیت های شرکت دانش بنیان در زمنیه تولیدات نرم افزاری

فعالیت های شرکت دانش بنیان در زمنیه تولیدات نرم افزاری

دانلود

برنامه شبانگاهی با ساختار ترکیبی نمایشی به همراه پخش قسمت هایی از جمله پخش موسیقی تصویر، گفتگو با آقای کرمی در خصوص فعالیت های شرکت دانش بنیان در زمنیه تولیدات نرم افزاری، گزارش از معرفی مشاغل ، نمایش با موضوع فرزند سالاری، معرفی کیانوش رستمی از ورزشکاران استان.