رونق تولید ملی | جمعه، ۹ اسفند ۱۳۹۸

قاسم بن حسن ( ع ) - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

قاسم بن حسن ( ع )

Loading the player...

دانلود

قاسم دو ساله بود که پدر بزرگوارش امام حسن مجتبی ( ع ) را از دست داد و از همان طفولیت تحت تربیت عموی بزرگوارش حضرت امام حسین ( ع ) قرار گرفت . همین مکتب برای قاسم کافی بود که او را از هر جهت برومند بار آورد . چنانچه در 14 سالگی همان مردان بزرگ کار و رفتار خود را آشکار می ساخت . قاسم در سرزمین نینوا و میدان جنگ همراه امام حسین ( ع ) بود و زمانی که از عموی بزرگوارش اجازه خواست تا به میدان جنگ برود , در اجازه ی جهاد چنان مقابله می کرد و امام امتناع  می فرمود و چنان در دستان عموی بزرگوار گریست تا رخصت رفتن به میدان کارزارحاصل گردد . راوی گوید : من در میان لشگر عمربن سعد بودم که دیدم نوجوانی از لشگر امام حسین ( ع ) جدا شد و متوجه لشگرگاه ما گردید . او که چهره ای نورانی و قامتی رشید داشت , در حمله ای که به سپاه دشمن نمود 30 نفر را از پای در آورد و در حالیکه خسته شده و بند نعل راست باز شده بود همچنان شمشیر می زد . در این لحظه عمربن سعد ازدی گفت : به خدا قسم می روم تا او را به قتل برسانم و بر قاسم تاخت و ضربتی بر سر امام زاده زد و او به زمین افتاد . وقتی امام حسین ( ع ) صحنه را دید به طرف قاسم آمد و تیری حواله عمربن سعد ملعون انداخت . لشگر کوفه برای نجات عمر وارد میدان کارزار شدند و اسبان خود را بر بدن قاسم تاختند و او را به شهادت رسانیدند . امام حسین ( ع ) بدن غرق به خون و خاک آلود قاسم را در برگرفت و او را به خیمه گاه آورد و در کنار فرزند شهیدش علی بن الحسین جای داد .