جهش تولید | چهارشنبه، ۳۰ مهر ۱۳۹۹

قرص های خواب - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

قرص های خواب

Loading the player...

دانلود

آقا گرگه در حال نخ کردن سوزن می باشد و ماهی هم درحال تماشای او و خندیدن به آن . آقا گرگه سوزن به دستش رفته و عصبانیتش را سر ماهی خالی می کند . یکدفعه ماهی نیز گازی از بینی آقا گرگه می گیرد .

مامان بزی در حال درست کردن مخلوط کن است و بزبزک ( بزغاله ) هم در حال پریدن روی مبل و بازی کردن می باشد . مامان بزی با وسیله دستش روی سر جوجو ( جوجه تیغی ) می افتد .بزبزک سریخچال می رود تا خوراکی بردارد . چشمانش به شیشه ای پر از قرص رنگی می افتد و به اشتباه اینکه خوراکی ( آب نبات ) است آن را بر می دارد تا آن را بخورد .

بزبزک در حال خوردن قرص های رنگی است که عمه بزی با دوربین دستش از دور به بزبزک نگاه می کند و می بیند که بزبزک د رحال خوردن آنها می باشد . آقا گرگه هم که از دور بزبزک را می بیند که خوراکی می خورد آن را دزدیده تا بخورد و در حال فرار کردن است که یکدفعه به درخت می خورد و به سرش ضربه ای وارد می شود .

بزبزک در حال گریه کردن است و با چشمان گریان ماجرا را برای مامان بزی تعریف می کند و مامان بزی به او می گوید که این خوراکی نیست و قرص های خواب عمه بزی است . آقا گرگه با خوراکیها به سمت خانه اش می آید و ماهی نیز با دیدن آن شروع به درخواست آب نبات می کند .

بزبزک بیهوش افتاده از دور صدای آمبولانس شنیده می شود که به سرعت به سمت آنها آمده و شروع به زدن آمپول برای بزبزک می کنند . بعد از آن هم آمپولی برای آقا گرگه می زنند که گرگه هم از ترس شروع به فرار می کند .