جهش تولید | جمعه، ۲ آبان ۱۳۹۹

قضاوت های حضرت علی، مالک و غلام - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

قضاوت های حضرت علی، مالک و غلام

Loading the player...

دانلود

مرد تاجری از شام به قصد حج راه می افتد، مقداری مال و تجاره با خود دارد اما چون پیر و ناتوان بود جوانی که جویای کار بود به غلامی می گیرد، تا کمک حالش باشد. اما جوان طمع، ثروت پیرمرد را می کند و به دروغ می گوید که پیرمرد غلام من است و من صاحب این ثروت هستم . پیرمرد هرچی به جوان می گوید که تو غلام من هستی جوان زیر بار نمی رود تا کار به محکمه می رسد در نهایت حضرت علی (ع ) با قضاوتهای عالمانه خود غلام را رسوا می کند.