جهش تولید | شنبه، ۲۷ دی ۱۳۹۹

قطعی آب در شهرستان هرسین - نمایش محتوای خبر

 

 

قطعی آب در شهرستان هرسین

ﺁﺏ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻬﺮ ﻫﺮﺳﯿﻦ ﺑﻪ ﻣﺪﺕ ۱۳ ﺳﺎﻋﺖ ﻗﻄﻊ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﺍﺭﯼ ﻫﺮﺳﯿﻦ طی اطلاعیه ای اعلام کرد، ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﻧﺼﺐ ﺗﺠﻬﯿﺰﺍﺕ ﺧﺮﯾﺪﺍﺭﯼ ﺷﺪﻩ ﺟﻬﺖ

ﺭﺍﻩ ﺍﻧﺪﺍﺯﯼ ﻓﯿﻠﺘﺮﻫﺎﯼ ﺗﺼﻔﯿﻪ ﺍﺿﻄﺮﺍﺭﯼ ﺁﺏ ﻫﺮﺳﯿﻦ ﺩﺭ ﺗﺎﺭﯾﺦ شنبه ۲۱ / ۱۲ / ۹۵ ﺍﺯ ﺳﺎﻋﺖ ۱۹ ﻋﺼﺮ ﻟﻐﺎﯾﺖ ۸ ﺻﺒﺢ ﺭﻭﺯ ﺑﻌﺪ ﻣﻮﺭﺥ ۲۲ / ۱۲ / ۹۵ ﺁﺏ ﺑﺨﺸﯽ ﺍﺯ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻬﺮ ﻫﺮﺳﯿﻦ ﺑﺎ ﻗﻄﻌﯽ ﻣﻮﺍﺟﻪ ﻣﯽﺷﻮﺩ.

لذا از شهروندان تقاضا می شود تا در این باره اقدامات لازم را برای منازل و واحد های ضروری خود به انجام برسانند.

لازم به ذکر است ﺍﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺤﻠﻪ ﻫﺎﯼ ﺗﺎﺯﻩ ﺁﺑﺎﺩ ﺟﻨﻮﺑﯽ، ﺑﻠﻮﺍﺭ ﺷﻬﺪﺍﺀ، ﻣﺤﻠﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﺭﺣﯿﻢ، ﮐﻮﯼ ﺯﯾﺮﻣﺴﺠﺪ، ﮐﻮﯼ ﻗﺎﺿﯽ، ﮐﻮﯼ ﺳﺮﺍﺏ، ﮐﻮﯼ ﻟﮏ، ﺷﻬﺮﮎ ﺷﻬﯿﺪ ﺑﺎﻫﻨﺮ ﺟﻨﻮﺑﯽ ﻭ. ﺿﻠﻊ ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺑﻠﻮﺍﺭ ﺳﭙﺎﻩ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.