قندوعسل

شادي و نشاط يک پديده طبيعي و از نيازهاي اساسي و لازمه زندگي انسان است.

خلقت هستي به گونه اي است که خود به خود شادي هايي دارد مانند بهار طرب انگيز، گل هاي زيبا ، طلوع خورشيد ، آواز پرندگان و بسياري از پديده هاي ديگر در ذات خود نشاط به همراه دارد و تمامي اين ها شور و نشاط را نه تنها در وجود انسان بلکه در تمام موجودات جهان به وجود مي آورد. بنابراين انسان ذاتاً شادي را دوست دارد و بر زندگي او تاثير مثبت مي گذارد.بسياري از روان شناسان بر اين تاکيد دارند که شاد بودن در زمان حال ، منجر به تغييرات مثبت و بسيار مهمي در آينده خواهد شد. به عبارتي شما اول بايد شادي را به زندگيتان وارد کنيد تا امکان ايجاد تغييرات مثبت فراهم آيد.

شادمانی از مهم ترین عوامل تاثیر گذار در زندگی بشر است. انسان ها بنا بر سرشت و ماهیت وجودی خویش، همواره از افسرده بودن گریزان اند و دوست دارند به سوی شاد بودن و شاد زندگی کردن در حرکت باشند.

برنامه قند و عسل به سفارش صدای استانها بصورت ماهانه تهیه و ارسال می شود .

برنامه قندوعسل یک برنامه ترکیبی نمایشی است ، حاوی پلاتو با محتوای طنز و نمایشهای کوتاه و بلند طنز که بصورت مجله ای ارائه می شود . طنز بدلیل ایجاد فضای شاد و فرح بخش نیاز یک رسانه است ، صدای استانها قصد دارد تا مراوده و تبادل برنامه های طنز بین استانها برقرار گردد . و آوای مهرو دوستی رادیو کرمانشاه نیز برنامه قند و عسل را تهیه کرده و این برنامه در روزهای جمعه ساعت 14:35 دقیقه به مدت 15 دقیقه تقدیم شنوندگان و مخاطبان عزیز خود خواهد گردید .

Loading the player...
عوامل تولید:

تهیه کننده : رضا بحرایی

صدابردار : ماهان بحرایی

نویسنده : مهران بحرایی

گویندگان : ابراهیم جواهری ، زهره شیرین بیان و ....

تاریخ تولید: زمستان 95