جهش تولید | جمعه، ۹ آبان ۱۳۹۹

لازمه ایجاد اشتغال تربیت نیروی کار ماهر متناسب با نیاز بازار است - نمایش محتوای خبر

 

 

لازمه ایجاد اشتغال تربیت نیروی کار ماهر متناسب با نیاز بازار است

لازمه ایجاد اشتغال تربیت نیروی کار ماهر متناسب بانیاز بازار است

مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان کرمانشاه، لازمه ایجاد اشتغال را تربیت نیروی کار ماهر متناسب با نیاز بازار کار دانست و گفت: این اداره کل براساس تفاهم نامه هایی با دستگاه های اجرایی استان، دوره های آموزش مهارتی مورد نیاز را ارایه می دهد.

به گزارش ایرنا، داود ناصری امید روز پنجشنبه در نشست با اعضای هیات مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت کرمانشاه براهمیت ارایه آموزش های مهارتی به متقاضیان بازار کار تأکید کرد و با اشاره به وجود کارخانه ها و کارگاه های تولیدی فعال در استان افزود: برای کاهش هزینه های جاری در واحدهای تولیدی باید نسبت به تربیت افراد ماهر و متخصص در این زمینه اقدام کرد.

وی با اشاره به رسالت اصلی سازمان آموزش فنی و حرفه ای گفت: در کنار وظایف مختلف سازمان، یکی از رسالت های اصلی ارتقاء مهارت شاغلان در حوزه صنعت است.

او همچنین با اشاره به سرعت تغییرات در تکنولوژی و ضرورت به روز شدن منابع انسانی به جهت بهره برداری از این امکانات، نیاز به ارایه آموزش برای ارتقاء مهارت بهره برداران را از نیازهای اصلی دانست.

ناصری امید به فعالیت مرکز ارتقاء مهارت در شهرک صنعتی درود فرامان کرمانشاه اشاره کرد و خواستار برنامه ریزی لازم برای بهره برداری آموزشی از آن مرکز با مشارکت خانه صنعت و معدن شد.

مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان کرمانشاه، لزوم توجه به پیوست آموزشی در سرمایه گذاری های جدید در بخش صنعت را مورد تاکید قرار داد و گفت: این موضوع می تواند در آینده بهره برداری از کارخانه ها و استفاده از نیروی ماهر بومی در اولویت کار قرار گیرد

ناصری امید با بیان اینکه حدود 6 هزار استاندارد آموزش مهارتی در سازمان آموزش فنی و حرفه ای در حوزه های مختلف تدوین شده و از نظر ظرفیت های مهارتی کمبودی احساس نمی شود، افزود: با وجود پتانسیل و ظرفیت های موجود در مراکز آموزش فنی و حرفه ای در استان و وجود مربیان ماهر و با تجربه در کنار تجهیزات به روز، این اداره کل آمادگی کامل دارد حرفه های آموزشی مورد نیاز را با هماهنگی صاحبان صنعت برگزار کند.

دوره های آموزش فنی و حرفه ای در استان کرمانشاه اکنون در 22 مرکز دولتی و 350 آموزشگاه بخش خصوصی ارایه می شود.