لبخندایرانی(ویژه عیدسعیدقربان)

لبخند ایرانی (ویژه عیدسعید قربان )

ویژه برنامه لبخندایرانی درروز عید سعید قربان ازرادیو کرمانشاه پخش می شود.

این برنامه که بصورت همزمان از کلیه شبکه های رادیویی مراکز بصورت زنده پخش خواهدشد با رویکرد طنز وبا بهره گیری از آیتم های متنوع تلاش دارد تا لحظات شادی رابرای شنوندگان خودفراهم کند.

موضوع مسابقه لبخند ایرانی :یک نصیحت به کسانی که امروز می خوان عروسی کنن!!!

آیتم های نمایشی تولیدی و زنده ،ترانه های شاد ومحلی، مسابقه ،گزارش های شاد شنیدنی وصدای مردم ایران از دیگر بخش های متنوع لبخند ایرانی از رادیو کرمانشاه است.

 

Loading the player...
عوامل تولید:

تهیه کننده ونویسنده : احسان مرادی

گویندگان :فرزانه رنجبری - سروش پیمبری - برومند کاظمی

صدابردار : یونس جباریان

تاریخ تولید: تابستان 99