حمایت از کالای ایرانی | چهارشنبه، ۳۰ آبان ۱۳۹۷

لبخند ایرانی - نمایش محتوای صدا

 

 

لبخند ایرانی

Loading the player...

لبخند بزن به زندگی
لبخند بزن به نسیمی که مدام نوازشت می کند .

و به بلبلانی که با حس وشوقی وصف ناپذیر برایت ترانه ای عاشقانه سر می دهند

لبخند بزن به دیروزی که خوش بود و به امروزی که زیباست و به فردایی که رویایی 

خواهد بود .

لبخند بزن به آسمانی که برای لطافت زمین زیر پایش، اشک شوق جاری می سازد

لبخند بزن به شقایق ها، نیلوفر های آبی و نرگس

لبخند بزن به تمام گلهای عالم که از زمینی سخت می رویند و جهان را زیبا می 

سازند .

 

برنامه ی طنزلبخند ایرانی رادیو کرمانشاه با رویکرد پخش از شبکه استانی رادیو می باشد . این برنامه دو ساعته با هدف فراهم کرد