جهش تولید | چهارشنبه، ۲۲ مرداد ۱۳۹۹

لوح تقدیر

لوح تقدیر


برای کوشش های مخلصانه وهمکاری صادقانه در امر برگزاری انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی

لوح تقدیر

محسن مفید رئیس هیات نظارت برانتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی استان کرمانشاه طی لوح تقدیری از افشین امیری مدیرکل مرکز برای کوشش های مخلصانه وهمکاری صادقانه  در امر برگزاری انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی ، تقدیرو تشکر  نمودند .