جهش تولید | چهارشنبه، ۲۲ مرداد ۱۳۹۹

لوح تقدیر

لوح تقدیر


لوح تقدیر

لوح تقدیر

محمد حسن صادقی مقدم معاون اجرایی و امور انتخابات طی لوح تقدیری از افشین امیری مدیر کل و همکاران مرکز برای کوشش بی پایان و تلاش و بی شائبه در مسیر تعامل حداکثری در برگزاری و نظارت برانتخابات تقدیرو تشکر نمود.