مارمولک شیشه ای

اين مار طلایی رنگ که در حاشیه ی باغ ها و مزارع اسبوکلا دیده می شود و اکثراً از آن می ترسیم . ولی این مار بی آزار است و بیشتر  از شیار طولی کنار بدنش که مثل زیپ باز می شود ، حشرات را به دام می اندازد و از آنها تغذیه می کند . در زبان فارسی به این مار ، مارمولک شیشه ای می گویند که ترجمه ی نام انگلیسی آن یعنی Glass Lizard است . نام علمی این مارمولک سئودوپوس آپودوس (pseudopus apodus) است . مردم مازندران و روستای اسبوکلای ساری به این مارمولک پیتلوس می گویند . اين مار دارای چین عمیق پهلویی از سر تا ناحیه مخرج؛ آثاری از اندامهای حرکتی عقبی به شکل زیاده باریک در اطراف مخرج دیده می شود؛ سوراخ گوش مشخص است . سطح فوقانی بدنش قهوه ای روشن یا تیره، گاهی مایل به قرمز، سبز زیتونی یا زرد نخودی مي باشد . ‌قسمت سر اغلب روشن تر؛ سطح شکمی روشن تر؛ جوانها خاکستری زیتونی با نوارهای تیره هستند .زیستگاه اين مار نواحی مرطوب و یا نسبتا خشک، در دامنه‌ها و شیبهای صخره ای، دیوارهای سنگلاخی، توده سنگها، دره‌ها، کناره رودخانه‌ها با پوشش گیاهی انبوه یا پراکنده جنگلی، بوته ای، علفزار، چمنزار، باغها و نیز حاشیه شالیزارها و مزارع مي باشد .از عادات و رفتارشان اين است كه هنگام روز فعالیت می کنند .  پناهگاه آنها زیر برگها، در حفره‌ها، زیر بوته‌ها،‌سنگها و شاخه‌هاست .  از حشرات مخصوصاً ملخ‌ها، لارو حشرات، کرمهای خاکی، نرمتنان، مهره داران کوچک، تخم پرندگان و خزندگان تغذیه می کنند .  زمستان خوابی آنها معمولاً از مهر تا آذر شروع و در اسفند تا اردیبهشت پایان می یابد.  جفتگیری پس از اتمام زمستان خوابی و تخمگذاری در اوایل تابستان، بین 6 تا 12 تخم سفید، کشیده با پوسته نرم در زیر سنگها، خزه‌ها یا برگها می گذارند که پس از یک ماه تا 2 ماه باز می شوند. در طول این مدت و تا وقتی که نوزادها بتوانند شکار کنند تحت مراقبت ماده‌ها هستند. مارهاي جوان در 2 تا 3 سالگی بالغ می شوند .