ما زائر اربعین عاشوراییم ....

ما زائر اربعین عاشوراییم ....

دانلود

برنامه صبحگاهی صبح طاق وسان با محوریت موضوعات اجتماعی و فرهنگی به همراه پخش قسمت هایی از گزارش زائران اربعین ، موکب ها و روضه های خانگی کرمانشاه همچنین ارتباط مستقیم با مرز خسروی و گزارشی از عبورو مرور زائران و راهپیمایی اربعین همراه خواهیم شد .از دیگر بخش های برنامه ورزش زورخانه ای ، موسیقی تصویر ،  صلوات خاصه امام رضا (ع ) وگزارش از محله مراد آباد و عزاداری مردم محله در ایام پرشور اربعین حسینی همچنین رویداد های خبری نیزدر برنامه اطلاع رسانی می شود.