رونق تولید ملی | دوشنبه، ۷ بهمن ۱۳۹۸

مبارزه بیولوژیک با آفات در اراضی کشاورزی استان کرمانشاه - نمایش محتوای خبر

 

 

مبارزه بیولوژیک با آفات در اراضی کشاورزی استان کرمانشاه

مبارزه بیولوژیک با آفات در بیش از 20 هزار هکتار از اراضی کشاورزی استان

رئيس سازمان جهاد كشاورزي استان كرمانشاه گفت: از ابتداي سال زراعي جاری تاكنون در سطحي حدود 20هزار و 595 هكتار از اراضي زراعي استان با رهاسازي بيش از 25ميليون زنبور هابروبراكون مبارزه بیولوژیک انجام شده است.

به گزارش گروه دریافت خبر خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)منطقه كرمانشاه، مهندس علي اشرف منصوري افزود: سطوح مبارزه شده شامل 19هزار و 930 هكتار از اراضي نخود با رهاسازي 25ميليون و798 عدد زنبور هابروبراكون، 395هكتار مزارع ذرت با رهاسازي 470 هزار زنبور و 270هكتار اراضی زیر کشت گوجه فرنگي با رهاسازي 270هزار زنبور هابروبراكون است.

وي آفات تحت مبارزه بيولوژيك را  كرم پيله خوارنخود، كرم ساقه خوار و كرم برگ خوار ذرت و كرم ميوه گوجه فرنگي عنوان کرد.

وي خاطرنشان كرد: عمليات رهاسازي زنبورها در مزارع نخود وذرت در دو مرحله با فاصله زماني پنج تا10روز و در گوجه فرنگي در يك مرحله انجام گرفته است.

وي گفت: مبارزه با اين آفات با توجه به تداوم عمليات كنترل بيولوژيك آفات تا اواسط شهريور ادامه خواهد يافت.

رئيس سازمان جهاد كشاورزي استان كرمانشاه درادامه با اشاره به اينكه در سطح استان 10واحد عامل مفيد (انسكتاريوم) در زمينه توليد زنبور هابروبراكون فعاليت مي‌كنند، تصريح كرد: واحدهاي انسكتاريوم در شهرستان‌هاي مختلف استان توسط بخش خصوصي و زير نظر بخش دولتي در حال توليد اين زنبور هستند.

منصوري افزود: ميزان توليد اين 10واحد انكستاريوم حدود 35 ميليون زنبور در طول فصل زراعي است كه هر واحد انسكتاريوم حدود 3ميليون و500هزار زنبور را توليد مي‌كند كه سطحي حدود 25تا 28هزار هكتاراز اراضي زراعي استان را پوشش مي‌دهند.

وي تصريح كرد: اين تعداد زنبور تاكنون كمك كرده تا از يك تا دومرحله سمپاشي در مزارع گوجه‌فرنگي، ذرت و نخود كاسته شود  كه در نتيجه به ميزان 15 تا 20 تن سموم آفت كش در این مزارع  كمتر مصرف شده است.

وي در ادامه به مزاياي مبارزه بيولوژيك به روش رهاسازي زنبور هابروبراكون در مزارع استان پرداخت و خاطرنشان كرد: مبارزه بيولوژيك باعث كاهش احتمال مقاومت آفات به سموم، كاهش مصرف سموم شيميايي در مزارع، كاهش هزينه توليد در مقايسه با هزينه خريد سموم شيميايي، توليد محصول سالم و ارگانيك، كاهش آلودگي محيط زيست و درآمد بيشتر كشاورزان خواهد شد.

رئيس سازمان جهاد كشاورزي استان كرمانشاه گفت: 60درصد هزينه خريد زنبورهابروبراكون از محل يارانه سموم توسط بخش دولتي پرداخت مي‌شود و حدود 40 درصد باقيمانده نيز توسط  كشاورزان به واحد توليد كننده زنبور پرداخت مي‌گردد.

گفتنی است: مبارزه بيولوژيكي روشي است كه در آن از عوامل مفيد بر عليه عوامل مضر استفاده مي‌شود.