مجتبی سلاح ورزی

 

مجتبی سلاح ورزی  گوینده و تهیه کننده برنامه های رادیویی مرکز کرمانشاه می باشند . ایشان متولد 1336 و در رشته ادبیات تا مقطع کارشناسی ادامه تحصیل داده اند . مجتبی سلاح ورزی درشش جشنواره مختلف در مراکز استانها حائز رتبه برتر و لوح تقدیر شده اند . ایشان در بخش موسیقی نیز صاحب اثر می باشند در داخل و خارج از کشور در جشنواره های مختلف موسیقی شرکت کرده و حائز رتبه شده اند . و هم اکنون به عنوان یکی از گویندگان ارشد صداو سیما در مرکز کرمانشاه مشغول فعالیت می باشند .