جهش تولید | شنبه، ۴ بهمن ۱۳۹۹

محسن فخری زاده دانشمند مجاهد و رییس سازمان پزوهش و نوآوری وزارت دفاع

محسن فخری زاده دانشمند مجاهد و رییس سازمان پزوهش و نوآوری وزارت دفاع


محسن فخری زاده دانشمند مجاهد و رییس سازمان پزوهش و نوآوری وزارت دفاع

قطعا ترور ناجوانمردانه دانشمندان برجسته کشور نشانه ترس آمریکا و اسراییل از پیشرفت های علمی جمهوری اسلامی ایران است.