رونق تولید ملی | شنبه، ۳ اسفند ۱۳۹۸

محمد مهدی کاووسی - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

محمد مهدی کاووسی

محمد مهدی کاووسی فرزند علی در تاريخ بیست و هشتم خردادماه هزار سيصد و نود و دو در شهر كرمانشاه متولد شده است .