جهش تولید | جمعه، ۱۶ خرداد ۱۳۹۹

مراد حاصل - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

مراد حاصل

دانلود

اگر مسافر شهر تاريخ و هنر و اسطوره يعني كرمانشاه بوده اي ، در ميان راه رسيدن به سنگ نگاره ي طاق بستان و در حاشيه ي جاده حتماً چشمت به تپه اي كاه و گلي خورده است. اين تپه پس از بررسي و واكاوي بخش هايي از آن مشخص شد كه ادامه ي ديوار خشتي است كه به عهد خسرو پرويز باز مي گردد . اين ديوار شانه به شانه طاق بستان بوده و مي گويند ديوار كاخ ييلاقي پادشاه ساساني مي باشد . عرض اين ديوار در حدود شش متر و طول آن به هزار مي رسد . آورده اند كه در روزگاران قديم خسرو پرويز كه در اين كاخ ييلاقي خود به همراه همسرش شيرين زندگي مي كرد ، عده ي كثيري از مردم در سراسر دنيا براي تجارت و ديدن شاه ايران به اين منطقه آمده بودند ، روز ها از پي هم مي گذشتند و خسرو پرويز براي بازديد به مهمانان بار نمي داد ، گذر روز ها به ماه رسيد و مردم همچنان در آرزوي ديدن شاه ايران مانده بودند تا اينكه يكي از خادمان قصر به مهمانان گفت : "ممكن است شاه به اين زودي اجازه ي شرف يابي ندهد و شما از زندگي و كار خود باز مانيد ، بهتر است توبره هاي خود را در كنار اين ديوار خالي كنيد تا بلندي حاصل شود و شما بتوانيد براي لحظه اي كوتاه هم شده ، شاه ايران را ببينيد" . مردم با شنيدن اين سخن همان كردند و تپه اي حاصل شد و با رفتن بر روي تپه و سرك كشيدن در باغ و قصر خسروپرويز موفق به ديدار او و همسرش شدند و مراد دلشان حاصل شد . بعدها آن خاك ها كه روي هم انبار شده بودند بر اثر فرسايش خاك به صورت يك تپه درآمد و به مراد حاصل شهرت يافت و دهكده اي نيز به همين نام در اين منطقه بوجود آمد .  مراد حاصل هم اكنون نيز براي منطقه اي كه در ميان راه طاق بستان است مشهور و معمور مي باشد .