مزرعه شادی

مزرعه شادی


مزرعه را نشان می دهد که در یک قسمت آن گندمزار و در قسمت دیگر آن شالیزار و وسط آن یک مترسک ایستاده است.

در انتهای مزرعه یک  خانه روستایی با در و پنجره دیده می شود.کنار آن لانه یک مرغ و خروس است .در طرف دیگر خانه

بزغاله که شیطان است دیده می شود و دور مزرعه حصاربلندی کشیده شده است.

Loading the player...
سال تولید: پاییز99
عوامل تولید:

تهیه کننده : حامد کتاب الهی