مسابقات هفته بسیج

به مناسبت هفته بسیج در رادیو کرمانشاه مسابقه پیامکی هر روز راس ساعت 10 صبح بعد از بخش پیام پخش میشد که در آن، یک سوال با موضوع بسیج مطرح میشد و این سوال در ساعات 11-15-17و19 مجددا" تکرار میشد و در نهایت از بین افرادی که به پاسخ درست اشاره کردند یک نفر به قید قرعه انتخاب شده ونام برنده در ساعت 10 روز بعد اعلام می شود.جوایز این مسابقه از طرف سپاه حضرت نبی اکرم (ص) استان کرمانشاه تهیه شده و در اختیار رادیو قرار داده شده است.

Loading the player...
عوامل تولید:

عوامل تولید مسابقه پیامکی

تهیه کننده و نویسنده: پریا میرزایی

گوینده: سیوان سهرابی

تاریخ تولید: پاييز94


جواب‌های شاخه ای نویسنده تاریخ