رونق تولید ملی | جمعه، ۱ شهریور ۱۳۹۸

مسابقه ي بزرگ كتابخواني در جوانرود - نمایش محتوای خبر

 

 

مسابقه ي بزرگ كتابخواني در جوانرود

مسابقه ي بزرگ كتابخواني درجوانرود

مسابقه ي بزرگ كتابخواني در جوانرود برگزار شد

به گزارش خبرنگار صدا و سیما 900جوانرودي در اين رقابت با موضوع رويارويي با تهاجم فرهنگي شركت داشتند

برترينها معرفي و لوح سپاس گرفتند

هم چنين نظير اين مسابقه درشهرستان سنقربرگزار گرديده است