مسیر روشن

مسیر روشن


ازآنجا که انتخابات فرصتی است برای حضور دوباره مردم درانتخاب سرنوشت وآینده خود وکشور وپشتوانه ای محکم برای امنیت وآینده نظام وتاییدی است برجمهوریت آن وافزون برآن باتوجه به همزمانی انتخابات دهم مجلس وانتخابات مجلس خبرگان واهمیت این برهه از زمان برای کشور لازم است برنامه ای ویژه انتخابات که به جنبه های مختلف وتبیین تاریخچه وآثار واهمیت آن وبیان قوانین وکیفیت برگزاری آن درقالب برنامه ای به صورت میزگرد تولید و پخش شود.

Loading the player...
سال تولید: زمستان 98
عوامل تولید:

تهیه کننده :اکبر مخدومی

کارگردان : رضا قیصری

نویسنده : اکبر مخدومی

تصویربردار : مهدی سلیمانی - سعید شعبانی

صدابردار : سینا مرزبان

تدوین : علی زرتاب

مجری : محمد جواد عبدی