مسیر عشق

مسیر عشق با هدف همراهی با عذاداران حسینی و با محوریت فلسه قیام عاشورا و امر به معروف و نهی از منکر هصورت هفتگی از رادیو کرمانشاه پخش می شود.

معرفی هیأت های فعال شهر- نواهای عاشورایی – گزارش – آداب نذری – بعثت خون و مسابقه از بخش های متنوع مسیر عشق هستند.

Loading the player...
عوامل تولید:

تهیه کننده : احسان مرادی

 گویندگان : فردین امیری – مژگان طاهری- غلامرضا جمشیدی – رویا صنعتی – الهه کاکی – سیوان سهرابی

صدابرداران : یونس جباریان – سعید القاصی

 
 
تاریخ تولید: تابستان و پائیز 97