مصوبات آموزشی ستاد کرونا ابلاغ شد

خزایی معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی استان گفت: بر اساس مصوبات ستاد کرونای استان و شورای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، وضعیت ادامه برگزاری دوره‌های کارآموزی و کارورزی و کلاس‌های دانشجویان تحصیلات تکمیلی (بجز دستیاران پزشکی) از هفته آینده به شرح زیر ابلاغ می‌شود:

  • کارورزی‌ها در تمامی دانشکده‌ها (بجز دانشکده‌های تغذیه و صنایع غذایی، بهداشت و داروسازی) در هیچ شرایطی تعطیل نمیگردد. در صورتی که استان در وضعیت قرمز باشد به شکل کشیک و در شرایط غیر قرمز، برنامه‌ها به شکل روتین و با رعایت پروتکل‌های بهداشتی و ارجحیت آموزش مجازی برگزار شود.
  • کارآموزی‌ها در تمامی دانشکده‌های تابعه دانشگاه (بجز دانشکده‌های تغذیه و صنایع غذایی، بهداشت و داروسازی) به شکل داوطلبانه با اخذ رضایت آگاهانه و با اولویت آموزش مجازی ادامه پیدا خواهد کرد.

خزایی در ادامه افزود: در شرایط قرمز، به صورت حضور تعدیل یافته متناسب با تعداد کارورزان و برنامه ریزی در این خصوص توسط دانشکده‌ها و مدیران گروه‌های آموزشی انجام خواهد شد و در شرایط غیر قرمز برنامه‌ها به صورت روتین با رعایت پروتکل‌های بهداشتی و ارجحیت آموزش مجازی ادامه پیدا کند.
ضمنا مقرر شده است چنانچه کارآموزان به هر دلیل نخواهند دوره خود را ادامه دهند، دانشگاه تمام تسهیلات را در خصوص بحث نظام وظیفه، عدم پرداخت شهریه از طریق هیات امنا و ... فراهم آورد.

او در ادامه همچنین گفت: دانشگاه تمام تلاش خود را جهت تهیه وسایل حفاظت فردی جهت پیشگیری از ابتلای دانشجویان به شکل قابل قبولی در اختیار دانشکده‌ها قرار دهد و به غیر از دانشکده پزشکی سایر دانشکده‌ها اختیار خواهند داشت تا در صورت صلاحدید حداکثر با یک هفته تاخیر مصوبات فوق را اجرایی نمایند.

خزایی معاون آموزشی دانشگاه:علوم پزشکی استان درباره آموزش دانشجویان مقطع تحصیلات تکمیلی هم گفت: تمامی دانشجویان بجز دستیاران و رشته PhD فارماکوگنوزی با عنایت به نامه‌های شماره ۵۰۸۲۵ و ۵۶۰۶۶ معاون محترم آموزشی دانشگاه تا یک ماه آینده به صورت مجازی انجام خواهد شد.
  • دانشکده‌های داروسازی، تغذیه و بهداشت در صورت صلاحدید و تایید شورا‌های آموزشی خود می‌توانند برخی از دوره‌های کارآموزی و کارورزی خود را به شکل مجازی برگزار نمایند.

بدیهی است در غیر این صورت دوره‌ها به صورت حضوری و با رعایت پروتکل‌های بهداشتی و محدودیت تعداد دانشجو قابل برگزاری است.