مطالعه و تاثیر آن بر انسان

مطالعه و تاثیر آن بر انساندانلود
در این قسمت از برنامه موضوعی که به آن پرداخته می شود مطالعه وتاثیراتی که برانسان دارد بحث و گفتگو شد. ایوارانه ، برنامه ایی با گویش کردی که همه روزه عصر از رادیو کرمانشاه میزبان شنوندگان عزیز است ، این برنامه توسط دو مجری با گویش زیبای کردی اجرا می شود ، بخش های مختلفی از جمله نمایش ننه گرجی ، سفر نامه ، گزارش ، کل و کل بر و همچنین با مطرح کردن سوالی برای شنوندگان و برقراری ارتباط از طریق سامانه پیامکی و تلفنی تعامل بر قرار می گردد.