جهش تولید | جمعه، ۲ آبان ۱۳۹۹

معبد اژدها - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

معبد اژدها

معبد باستاني "داش کَسَن" یا آنچنان که جهانگردان آن رامی شناسند: معبد اژدها؛ در حاشيه روستاي "وير" در حدود 15 کيلومتري شهر تاريخي سلطانيه واقع شده که به نقش دو اژدهاي برجسته و چند محراب اسلامي در دو سمت خود و به قرينه يکديگر مزين است. یکی از دلایل معروف بودن این معبد به دلیل وجود نقش های اژدهای آن است که نمونه های مشابه آن را آنوبانینی در جای دیگری از ایران مشاهده نکرده استطبق نظر برخی باستان شناسان، قدمت این معبد به قبل از اسلام باز می گردد که در زمان ایلخانان نقوشی از جمله اژدها بر آن افزوده شده است.مجموعه تاریخی داش کسن مرکب از ایوان ها، نقوش برجسته و محوطه های باستانی است که در جهات مختلف به ویژه نقش حجاری شده اژدها، منحصر به فرد و قابل توجه است. آثار به جای مانده در محل؛ این احتمال را قوت می بخشد که ایلخان مغول "ارغون" بیش از گرایش به دین اسلام، اقدام به ساخت معبدی نموده است.تاثیر و تاثر متقابل ایران و چین بر یکدیگر بیش از هر محل دیگری در این مکان مشهود است چنانچه تلفیق طرح های اسلیمی و نقش اژدها این موضوع را متذکر می شود . محدوده معبد اژدها مستطیلی و به ابعاد تقریبی 100 متر در 50 متر است که یک قسمت از آن به واسطه حفاری در تپه ایجاد شده است. معبد در دامنه تپه ای قرار داشته و مشرف به دشتهای وسیع و زیبایی است. از حاشیه روستا تا معبد حدود 5 کیلومتر راه را باید طی نمود که بهتر است یکی از اهالی را به عنوان راهنما با خود همراه داشته باشید؛ تا برای یافتن محل معبد دچار مشکل نشوید.داش کَسَن ترکیبی به زبان ترکی است داش به معنی سنگ و کَسَن به مفهوم برش دادن است نامی عجولانه که به معبد تراش داده شده اطلاق گردیده است. ابتدا داخل این محوطه عظیم با برش دادن سنگ های سبز خالی شده و سپس در دل کوه سه غار عمیق کنده شده است این سه غار در سمت جنوبی دیواره و اضلاع شرقی و غربی آن حفر شده حد فاصل این سه غار حجاری های زیبایی دیده می شود. عده ای از باستان شناسان این اثر منحصر به فرد را با حجاری های طاق بستان در کرمانشاه مقایسه و آن را مربوط به آیین مهرپرستی و متعلق به دوره ساسانی دانسته اند و برای توجیه نظریه خود نقوش موجود در داش کَسَن را مربوط به دوره ایلخانی دانسته اند. نقش دو اژدها به طول 5/3 متر در ضلع شرقی و غربی معبد وجود دارد هر دو اژدها با طرح های اسلیمی، گل، بوته و مقرنس تلفیق شده است در مجمع التواریخ اسناد و نقاشی هایی وجود دارد که حضور سفیران و هنرمندان چینی را در اوایل قرن 7 هجری قمری در دربار ایلخانان نشان می دهد شاید این سند مهم روشن نماید چگونه اژدها به عنوان نمادی از هنر چینی با هنر ایرانی آن دوره تلفیق شده است. در سنگ ها و ستون های شکسته بنا، کلمات عربی به طرحهای اسلیمی دیده می شود نیایشگاه یا آرامگاه یا معبد هر چه هست داش کَسَن ضیافتی از هنر شرق و غرب آسیاست داش کَسَن هم به برخی مولفه های تمدن بیزانس در غرب آسیای صغیر شباهت دارد هم مولفه هایی از تمدن اسلامی دارد و هم حجاری و هنر سنگ تراشی ایران پس از اسلام را به اوج رسانده است.