معرفی تاریخ ایلات و عشایر و دروازه های کرمانشاه

معرفی تاریخ ایلات و عشایر و دروازه های کرمانشاهدانلود
دیار خوش نیشان هر روز راس ساعت ۱۳:۳۰ تا ۱۳:۵۵ از رادیو کرمانشاه میزبان شنوندگان عزیز است ، این برنامه به گویش کردی کلهر اجرا می شود و مخاطبان زیادی دارد. موضوع اصلی آن معرفی فرهنگ عامه کرمانشاه از جمله آداب و رسوم ، ادبیات ، شعر ، صنایع دستی ، غذاها ، معماری و...است .در این قسمت کارشناس برنامه دکتر محسن درکه دروازه های تاریخی استان را معرفی می کند ، معرفی تاریخ ایل کلهر ، ضرب المثل ، چیستان  و سرود کردی هم از بخش های شنیدنی این برنامه است.