معرفی دروازه های کرمانشاه در عصر قاجار

معرفی دروازه های کرمانشاه در عصر قاجاردانلود
دیار خوش نیشان هر روز راس ساعت ۱۳:۳۰ تا ۱۳:۵۵ از رادیو کرمانشاه میزبان شنوندگان عزیز است ، این برنامه به گویش کردی کلهر اجرا می شود و مخاطبان زیادی دارد. موضوع اصلی آن معرفی فرهنگ عامه کرمانشاه از جمله آداب و رسوم ، ادبیات ، شعر ، صنایع دستی ، غذاها ، معماری و...است .در این قسمت کارشناس برنامه هم چنان دکتر محسن درکه شخصیت های مهم تاریخی ،علمی ،فرهنگی و ادبی استان را معرفی می کند که در این برنامه به معرفی دروازه های کرمانشاه در زمان قاجار می پردازد ، ادامه معرفی تپه تاریخی چیاگاوانه که در اسلام آباد غرب است ، ضرب المثل ، چیستان  و سرود کردی هم از بخش های شنیدنی این برنامه است.