معرفی شخصیت های بزرگ و مطرح کرمانشاه

معرفی شخصیت های بزرگ و مطرح کرمانشاهدانلود
دیار خوش نیشان هر روز راس ساعت ۱۳:۳۰ تا ۱۳:۵۵ از رادیو کرمانشاه میزبان شنوندگان عزیز است ، این برنامه به گویش کردی کلهر اجرا می شود و مخاطبان زیادی دارد. موضوع اصلی آن معرفی فرهنگ عامه کرمانشاه از جمله آداب و رسوم ، ادبیات ، شعر ، صنایع دستی ، غذاها ، معماری و...است .در این قسمت کارشناس برنامه هم چنان دکتر محسن درکه شخصیت های مهم تاریخی ،علمی ،فرهنگی و ادبی استان را معرفی می کند که در این برنامه به معرفی زندگینامه زنده یادعبدالکریم غیرت کرمانشاهی اولین روزنامه نگار غیر چاپی کرمانشاه می پردازد ، معرفی اصطلاحات کردی نیز از دیگر بخش های شنیدنی این برنامه است.