مقام معظم رهبری:انتخابات پرشور ، مهمترین خواسته ماست.