رونق تولید ملی | جمعه، ۱ شهریور ۱۳۹۸

منقش كرمانشاهي - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

منقش كرمانشاهي

دانلود

منقش ، يكي از بزرگان عرصه هنر كرمانشاه ....

ایران ، به دنیا یک هنر مخصوص را عرضه کرده که در نوع خودش بى مانند است . تاریخ هنر نقاشى در ایران به زمان غارنشینى برمیگردد  .در كنار هنر زيباي نقاشي ، یک تابلوی خوشنویسی نيز می تواند با متن خود ، به مخاطبش تلنگر بزند و هنر را به عنوان یک ابزار به بهترین شکل برای بیان یک نکته و برقراری ارتباط با مخاطبش به کار گیرد.

يكي از هنرمندان برجسته ي كرمانشاهي كه در هنر نقاشي سرآمد بود ، علي اشرف منقش كرمانشاهيست كه در سالهاي پاياني سده سيزده و اوايل سده ي چهارده هجري قمري مي زيسته و در آثار خود ابداع و نوآوري هاي قابل تأملي داشته . از ياداشتي كه از طرف آقاي هندسي مرقوم شده ، آمده است : تا آنجا كه تحقيق شده ، نصب تابلو براي ادارات دولتي و فروشگاه ها تا قبل از مشروطيت در كرمانشاه چندان مرسوم نبوده و پس از سلطنت مظفرالدين شاه ، جسته و گريخته تابلوهاي مختصري بر سر ادارات دولتي و پاره اي از دكان ها متداول شده است .

منقش كرمانشاهي در مغازه اي بسيار كوچك در محله ي جلوخان امور نگارش تابلو را انجام مي داد . اين كار ، با حسن سليقه و بسياربديع صورت مي گرفت و اغلب براي سر در ادارات و موسسات ، مورد استفاده قرار مي گرفت و در نوع خود بعنوان يك هنر ارزشمند مورد توجه بود . شيوه ي كاربه اين صورت بود كه در قسمتي ازتابلو كه عموماً مستطيل شكل بود ، دورنمايي زيبا ترسيم و در گوشه ي ديگر تابلو ، نام مكان مورد نظر خطاطي مي شد .

وي فردي بسيار آرام و بي ادعا بود و در كار خود تبحر بسياري داشت و در كارگاه كوچك خود عاشقانه به خلق هنر كه براي اولين بار در كرمانشاه ايجاد شده بود همت گماشت . هنر وي به نحوي بود كه عابران پياده مدتها محو چيره دستي و هنر نمايي وي مي شدند و از ديدن آن لذت مي بردند.