مهمترین معیار و ملاک جوان های امروزی برای ازدواج چیه؟

مهمترین معیار و ملاک جوان های امروزی برای ازدواج چیه؟

دانلود

 

ازدواج آسان

در ازدواج هایی که به معیار های اصیل و حقیقی توجه نمی شود حتی اگر زوج به زندگی مشترک ادامه دهند زندگی آن ها از کیفیت مطلوب برخوردار نخواهد بود.