جهش تولید | چهارشنبه، ۷ آبان ۱۳۹۹

موزه پارینه سنگی - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

موزه پارینه سنگی

Loading the player...

موزهای تخصصی در زمینه پیش از تاریخ در ردیف موزههای تخصصی جهان که به عنوان نخستین موزهٔ پارینه سنگی خاورمیانه شناخته شده است. این موزه در تکیه بیگلربیگی و خیابان مدرس شهر کرمانشاه قرار دارد که در سال1386  توسط فریدون بیگلری و مرادی بیستونی تأسیس شده‌ است و شامل مجموعهای از ابزار آلات سنگی و استخوانهای انسان از دورههای پارینه سنگی در ایران و کشورهای دیگر را شامل می‌شود. قدیمی ترین اثری که در این موزه نگهداری میشود مربوط به ابزار سنگیاست که با قدمت نزدیک به یک میلیون سال  در کشف رود خراسان کشف شده‌است. همچنین در موزه مولاژهایی از جمجمه انسان نئاندرتال، انسان هوشمند ،و تصاویر بازسازی شده از شکارچیان عصر سنگ نمایش داده می‌شود.این موزه از ۴ اتاق تشکیل شدهاست که آثاری از دورههای دیرینهسنگی و نوسنگی که بازه زمانی ۱۰۰ هزار سال تا ۸ هزار سال پیش را دربر دارد. در اتاق اول مستندی در مورد ابزار آلات سنگی و این که چگونه انسانهای نخستین این ابزار را درست میکردند وجود دارد و همچنین نخستین مولاژ ساخته شده از انسان نئاندرتال در ایران و خاورمیانه در این قسمت موزه قرار دارد. اتاق دوم، به استخوانهای انسانها و حیوانات در منطقه باستان شناسی زاگرس و همچنین چندین جمجمهٔ انسان در مناطق معروف باستان شناسی از اروپا و خاور نزدیک و همچنین مجموعه فسیلهای غار وزمه که اهمیت ویژهای دارد اختصاص پیدا کردهاست. اتاق سوم، که ابزار آلات سنگی مربوط به دورهٔ دیرینهسنگی مناطق باستانشناسی مختلفی را شامل میشود و در اتاق چهارم هم ابزارهای سنگی و استخوانهای حیوانات مربوط به اواخر عصر سنگ و نوسنگی وجود دارد.