رونق تولید ملی | دوشنبه، ۵ اسفند ۱۳۹۸

موفقیت بانوی معلول پاوه ای در کتابت قرآن کریم - نمایش محتوای خبر

 

 

موفقیت بانوی معلول پاوه ای در کتابت قرآن کریم

بانوی پاوه ای موفق به کتابت وتحریرقرآن کریم شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمانشاه شرمین مرادی که سال 1360در روستای هجیج شهرستان پاوه به دنیا آمد وبدلیل معلولیت پای خود فقط تا سوم ابتدایی تحصیل کرده است موفق به کتابت وتحریرقرآن کریم شد.

این بانوی پاوه ای با علاقمنه مندی به قرآن و معانی آن تحریر قرآن رااز سال 94 با بهره گرفتن از نرم افزار حبل المتین آغاز کرد و در 14 ماه به پایان رساند . شرمین مرادی این کتاب شریف را در 285 صفحه کتابت کرده است .