جهش تولید | یک‌شنبه، ۱۰ اسفند ۱۳۹۹

میراث فرهنگی اصلی ترین داشته ایرانیان در سطح جهان است - نمایش محتوای خبر

 

 

میراث فرهنگی اصلی ترین داشته ایرانیان در سطح جهان است

میراث فرهنگی اصلی ترین داشته ایرانیان در سطح جهان است

یک استاد دانشگاه گفت: میراث فرهنگی اصلی ترین داشته ایرانیان در سطح جهان است.

به گزارش ایسنا منطقه کرمانشاه، بیژن کلهرنیا در چهارمین کنگره تاریخ معماری و شهرسازی ایران که امروز(29 دی) در هتل پارسیان کرمانشاه برگزار شد، اظهارکرد: دینی که تمدن ایران در تمامی حوزه ها بر گردن بشریت دارد، دین بسیار بزرگی است.

وی ادامه داد: ایران در تمام طول تاریخ گذرگاه تمدنهای بزرگی بوده و همواره بر تمامی تمدنها اثر گذاشته است.

کلهرنیا تصریح کرد: باید باور کنیم که ایران در تاریخ و تمدن جهان جایگاه وزینی داشته و دارد. این استاد دانشگاه گفت: میراث فرهنگی کهن سال و پرارزش ایران در همه جهان سرمایه اصلی ما ایرانیان است.

وی خاطرنشان کرد: اصلی ترین سرمایه ما ایرانیان در عرصه جهانی شدن میراث فرهنگی کهن مان است. کلهرنیا تصریح کرد: امروز در جهان شگرفی زندگی می کنیم که پر از دوگانگی است، لذا باید مدرنیته را با گویش و لهجه خودمانی ترجمه کنیم. این استاد دانشگاه گفت: امروز آنچیزی که شایسته نیست و با آن مواجه هستیم کاهش سرمایه های فرهنگی است و لذا نباید اجازه دهیم این سرمایه های ارزشمند کاسته شوند.

وی اظهار امیدواری کرد: هم افزایی آرا و اندیشه هایی که امروز در این کنگره معماری و شهرسازی انجام می شود، از هر چیز دیگری ارزشمندتر است.