میلاد حسینی

میلاد حسینی متولد 27/04/64 کرمانشاه دانش آموخته دانشگاه صدا و سیما ی جمهوری اسلامی ایران .

سوابق تحصیلی : کار شناس ادبیات نمایشی

کارشناس ارشد تهیه کنندی رادیو

سوابق کاری  : عضو انجمن سینمای جوان

مدرس انجمن سینمای جوان

فیلمساز و فیلمنامه نویس و نمایشنامه نویس

برنامه ساز و تهیه کننده رادیو

کارگردانی فیلم کوتاه و نمایشنامه نویسی اثار صحنه ایی و رادیویی

در حال حاضر بعنوان تهیه کننده رادیو کرمانشاه مشغول کار می باشد.