نازک خیالان

"نازک خیالان" عنوان برنامه ای است که در رادیو کرمانشاه طراحی و تولید شده و به معرفی شعرایی می پردازد که هم نازک خیالند و هم شعر و ادب و هنر با خونشان عجین گشته است. مدت این برنامه 15 دقیقه است که روزهای فرد در ساعت 19:35 الی19:50 از رادیو کرمانشاه تقدیم علاقمندان خوش ذوق و ادب دوست هم دیاری می شود. برنامه نازک خیالان در ایام نوروز  با موضوع بهار به طور ویژه تهیه می شود و در این ایام در ساعت 21:45 الی 22 از رادیو کرمانشاه پخش خواهد شد.

Loading the player...
عوامل تولید:

عوامل تولید

تهیه کننده: مجتبی سلاح ورزی

نویسنده: مستانه معینیان

گوینده: مژگان طاهری

صدابردار: عباس نجفی

تاریخ تولید: زمستان 94