جهش تولید | دوشنبه، ۲۹ دی ۱۳۹۹

نتیجه انتخابات نظام پرستاری کرمانشاه - نمایش محتوای خبر

 

 

نتیجه انتخابات نظام پرستاری کرمانشاه

نتیجه انتخابات نظام پرستاری کرمانشاه اعلام شد

نتیجه انتخابات هیئت مدیره نظام پرستاری در حوزه انتخابیه کرمانشاه اعلام شد.

به گزارش گروه دریافت خبر خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)منطقه کرمانشاه، بر اساس نتیجه اعلام شده از سوی هیئت اجرایی چهارمین دوره انتخابات هیئت مدیره نظام پرستاری در کرمانشاه  از 376 رای کسب شده به ترتیب علی اکبر ویسی رایگانی با 164 رای، بهداد نامبردار با 105 رای، کریم چهاردولی با 98 رای، شهسوار پروه با92 رای، فرهاد توحیدی با 90 رای، مهرانگیز سلیمانی با 83 رای، فهیمه آقائی با 158 رای، ابراهیم محمدی با 81 رای و سیروس میرزائی با158 رای  به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره نظام پرستاری کرمانشاه انتخاب شدند.

همچنین حمیدرضا خدری با 76 رای، اکبر آزادی با75 رای، عیسی سعیدی جم با 48 رای و ناهید نظری با 22 رای به عنوان اعضای علی البدل انتخاب شدند. 

طبق اعلام شده افرادی که از نحوه برگزاری انتخابات شکایت داشته باشند می توانند شکایت مستند خود را به هیئت نظارت دانشگاه، یا دانشکده و یا شبکه تسلیم کنند.

 شکایاتی قابل رسیدگی خواهد بود که مشخصات شاکی یاشاکیان شامل نام و نام خانوادگی، نام پدر، شغل، نشانی کامل و امضا داشته  باشد.