رونق تولید ملی | سه‌شنبه، ۱ مرداد ۱۳۹۸

نتیجه ی مسابقات قران و عترت

نتیجه ی مسابقات قران و عترت ویژه کارکنان صدا وسیمای مرکز کرمانشاه و خانوادهای ایشان شامل (مفاهیم و معارف،ترتیل،قرائت،حفظ سوره یس،پانزده جزء،پنج جزءو یک جزء)به شرح جدول داخل عکس ها اعلام میگردد.