نجوای عاشقی

شب قدر شب آمرزش گناهان و تضرع و زاری به درگاه حی بی همتاست.شبی است که در عرصه آن انسان ره صد ساله را یک شبه طی می کند.شب قدر حاوی نهر نوری است که در زلال پر برکت آن جان مومنان از گناه تطهیر می شود شب قدر طلایه دار رستگاری عارفان عاشق و عاشقان بیدل است .شب قدر آوای ایمان را درگوش جان مومنان به غیب نجوا می کند.شب قدر شب شناخت قدر خویش است. .در شبهای پر برکت 15 و 17 و19تیر ماه 1394رادیو کرمانشاه ویژه برنامه ای را به طورزنده به روزه داران و شب زنده داران عزیز هم استانی تقدیم می کند.زمان پخش این ویژه برنامه ساعت 22:30  تا 3:30 بامداد می باشد .ادعیه ، مناجات ،مباحث کارشناسی از بخشهای مختلف این ویژه برنامه است.....

Loading the player...
عوامل تولید:

تهیه کننده :مهدی فصاحت

گوینده :غلامرضا جمشیدی

نویسنده :ندا بیاتی

ارتباطات:حسین باویسی

تاریخ تولید: تابستان 94