رونق تولید ملی | جمعه، ۹ اسفند ۱۳۹۸

نقش برجسته خونگ اژدر - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

نقش برجسته خونگ اژدر

نقش برجسته خونگ اژدر یا تنگ نوروزی روی تخته سنگی بزرگ در 15 کیلومتری ایذه در استان خوزستان نقش شده است. در این نقش یکی از حاکمان محلی تمام قد ایستاده و چهره او از روبرو حجاری شده است. بر روی این قطعه سنگ بسيار عظيم نقش مهرداد اول يا دوم اشكاني حجاري شده كه بر اسبي سوار است و كبوتري حلقه قدرت را همراه نامه‌اي به او تقديم مي‌كند و افرادی (ارواحي) به حضورش بار يافته‌اند. اين نقش برجسته به نقش "خونگ اژدل" يا "خونگ اژدر" معروف است.این اثر تاریخی شامل دو نقش برجسته‌ متعلق به دوره عیلامیان و اشکانیان روی یک سنگ است که نقش برجسته متعلق به دوره عیلامیان تقریبا محو شده است.در نقش برجسته اشکانی، یکی از حاکمان محلی تمام قد ایستاده و چهره او از روبرو حجاری شده است. دو کبوتر نیز دیده می‌شوند که یکی از آنها حلقه قدرت را به همراه دارد و شاه اشکانی روی اسب در سمت چپ قرار گرفته. در سمت دیگر سه نفر ایستاده‌اند که اولی یک روحانی است و چیزی شبیه میوه کاج در دست دارد. دو نفر دیگر احتمالا نگهبان هستند.اولین نقش برجسته بر پیشانی سنگ رو به آبادی از دوره عیلام کهن با موضوع بار عام به حضور پادشاه می‌باشد. دومین نقش بر پشت همین سنگ از دوره اشکانی (الیمایی) که آیین تنفیذ قدرت شاهک الیمائی را از سوی مهرداد اشکانی نمایش می‌دهد، حجاری شده است .مرد یک دستی در این نگاره دیده می‌شود که احتمالا با مجسمه برنزی مرد یک دست که در موزه ایران باستان است ارتباط دارد. شاید این مرد در سنگ نگاره همان مرد یک دست موزه ایران باستان باشد.در این صورت اگر شخصی غیر از شاه مجسمه خود را ساخته باشد انتظار می‌رود مجسمه شاه نیز در این محل وجود داشته باشد وفرد مزبرز باید که از مقام بالایی برخوردار باشد.نقش برجسته خنگ اژدر ایذه مربوط به جایگزین شدن سبک چهره‌های روبرو و برافتادن چهره‌های نیمرخ در نقش برجسته‌‌های اشکانی است. در یک صحنه دینی در بیستون و نقش‌های شیمبار و تنگ سروک نیز این سبک به کار رفته است.نقش برجسته خونگ اژدر در سال 1385 توسط سازمان میراث فرهنگی با شماره 13580 در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسید.