رونق تولید ملی | سه‌شنبه، ۲۳ مهر ۱۳۹۸

نقش ویژه‌‌‌‌‌‌ دانشگاه در فضاي فرهنگي جامعه - نمایش محتوای خبر

 

 

نقش ویژه‌‌‌‌‌‌ دانشگاه در فضاي فرهنگي جامعه

نقش ویژه‌‌‌‌‌‌ دانشگاه در فضاي فرهنگي جامعه

رييس دانشگاه رازی کرمانشاه گفت: دانشگاه آخرين سنگر آموزشي است كه نقش ویژه‌‌‌‌‌‌ای در فضاي فرهنگي جامعه دارد.

به گزارش خبرنگار سرویس علمی آموزشی ایسنا منطقه کرمانشاه، دکتر محمدابراهیم اعلمی آل آقا در مراسم توديع و معارفه روساي دانشكده‌هاي علوم پايه، شيمي و ادبيات و علوم انساني دانشگاه رازی با بیان اين دانشگاه در حال رشد است، اظهار کرد: از تغييرات مديريتي در دانشگاه نبايد نگران بود، چرا كه در حال حاضر اين دانشگاه بر محور توسعه حركت مي‌كند و تغيير افراد تاثيري در تغيير برنامه‌هاي توسعه‌اي دانشگاه ندارد.

رييس دانشگاه رازی کرمانشاه تاكيد كرد: در دانشگاه اين توفيق را داريم كه در محيطي كار مي كنيم كه سرمايه كشور است و وظيفه داريم در اين محفل به مناسب ترين شكل به موضوع آموزش و سرمايه كشور ارزش دهيم.

اعلمي آل آقا خاطرنشان كرد: دانشگاه آخرين سنگر آموزشي است كه نقش قابل توجهي در فضاي فرهنگي جامعه دارد. در اين محيط خدمت به مردم و ارتقاء فرهنگ از جمله وظايفي است كه ما عهده دار آن هستيم.

اين مقام مسوول در دانشگاه رازی کرمانشاه همچنين با تاكيد بر كار علمي باكيفيت اظهاركرد: بايد در حوزه توسعه كيفي توجه بيشتري داشته باشيم و روند توسعه دانشگاه را با همفكري هم با سرعت بيشتري به جلو ببريم.

اعلمي آل آقا بر جايگاه حرمت علم و عالم در دانشگاه تاكيد كرد و گفت: جايگاه دانشگاه جايگاه حرمت به علم و عالم است و ما ضمن توجه به ضوابط و مسووليت‌ها بايد اين جايگاه را حفظ كنيم.

رييس دانشگاه از مسوولين خواست تا به چابك‌سازي سيستم اداري، استفاده از خدمات الكترونيكي در بخش هاي آموزشي و پژوهشي و همچنين سامانه سپاري همه فعاليت‌هاي دانشگاه توجه بيشتري داشته باشند.

گفتنی است: دكتر فهيمه جلالي به عنوان رييس جدید دانشكده شيمي، دكتر كيوان اميني به عنوان رييس جدید دانشكده علوم پايه و دكتر مجتبي بيگلري به عنوان رييس دانشكده ادبيات و علوم انساني منصوب شدند.