نمایش آسمان پرستاره

دعا یکی از مظاهر قضا و قدر است که هم در سرنوشت انسان مؤثر خواهد بود و نیز می‌تواند جلو قضا و قدر دیگری را بگیرد. پس دعا به معنی تغییر دادن خواست الهی نیست. بلکه به این معناست که خواست خدا چنین تعلق گرفته است که هرکس این دعا را مثلاً بکند و یا صدقه دهد و یا... فلان مورد ابتلا از او برداشته می‌شود پس ورود عذاب مثلاً مشروط به عدم دعای بشری است و برداشته شدن عذاب و گرفتاری بوسیله دعا نیز خود یکی از خواست‌های الهی است که متحقق می‌گردد. با توجه به معنای صحیح قضا و قدر و رابطۀ آن با علم و ارادۀ الهی روشن می‌شود که چنین نیست که ما در تعیین سرنوشت هیچ نقشی نداشته باشیم و تعیین سرنوشت به دست خود ما از مصادیق قضا و قدر الهی است و در این بستر معنای مزرعه بودن این جهان برای سرای دیگر کاملاً روشن و واضح می‌شود. در روایات اسلامی نیز، بر سازگاری تقدیر الهی با اختیار انسان تأکید شده است و بدفهمی برخی از افراد که وجود تقدیر الهی را به معنای مجبور بودن انسان دانسته‌اند، مورد نکوهش قرار گرفته است. امام علی(ع) در پاسخ شخصی که از جبر و اختیار سؤال می‌کرد فرمودند: شما در هیچ یک از حالات خود مکره و مجبور نیستید. پیرمرد گفت: چگونه مجبور و مکره نیستیم، حالا آن‌ که حرکت و طی طریق و دگرگونی‌های ما همه مشمول قضا و تقدیر الهی است. حضرت در پاسخ فرمودند: آیا گمان می‌کنی که قضا و تقدیر، حتمی و اجباری است؟ اگر تقدیر موجب جبر انسان باشد، ثواب و عقاب الهی باطل می‌شود...»آسمان پرستاره داستان خانواده ای است که متواند در هرگوشه ای از این استان پهناور زندگی کند.داستان دلدادگی مردم مومنی که این روزها وشب های مقدس رو برای ارتباط با خدا می دانند.مردمی که هرچند تسلیم وپذیرش در برابر خواست خالقشان را به خوبی فراگرفتند ؛ولی می دانند چشمه رحمت ومغفرت خداوند همیشه جوشان است مردمی که می دانند با دعا قضا وقدر را می توان تغییر داد آسمان پر ستاره آسمان زیبای وپهناور این استانست  دراین روزه ا وشبهای پرستاره

Loading the player...
عوامل تولید:

بازیگران: ابراهیم جواهری- زهره شیرین بیان- محسن سالاری-سروش پیمبری- قاسمی

نوشته:طاهره پشوتن

صدابردار:شهاب متقی فر

افکتور:ماهان بحرایی

تهیه کننده وکارگردان:رضا بحرایی

تاریخ تولید: بهار95