نمایش حضرت مریم

نمایش حضرت مریم ساعت 13:30 روز جمعه11 دی از رادیو کرمانشاه پخش می شود.

داستان این نمایش از این قرار است که...

سال هاست که از ازدواج عمران نبی و حنه می گذرد اما آن ها صاحب فرزندی نشده اند.حنه از این بابت بسیار ناراحت است و در آرزوی داشتن فرزندی روزگار را سپری می کند. آنها به معبد می روند و دعا می کنند که اگر خداوند نعمت خود را بر آن ها تمام کند و فرزندی به آنها عطا کند، هنگامی که بزرگ شد او را برای خدمتگزاری به معبد بسپارند. پس خداوند دعای آن ها را مستجاب می کند و به آنها دختری می دهد که نامش را "مریم" به معنی "عبادت کننده" می گذارند. اما پیش از اینکه مریم متولد شود پدرش عمران به دیدار پروردگارش می شتابد ولی حنه مادرمریم، طبق عهدی که با خدای خود بسته بودند پس از چندی فرزند دلبندش را به معبد می سپارد و...

Loading the player...
عوامل تولید:

تهيه كننده وكارگردان:رضابحرايي

نويسنده : زهره هندی

نقش آفرينان:ثریا شیرزادی- شمسی صادقی – فروزان موحد نیا – زهرا حسنی – جلیل بشتام – ابراهیم جواهری – امیرعبدلی فر

صدابردار: هوشنگ ایمانی

تاریخ تولید: زمستان94