نمایش قهر

شايد علت اينكه اسلام نسبت به پيوند خويشاوندى و نيكى به نزديكان، اين همه پافشارى مى‏كند اين باشد كه اصلاح و تقويت، پيشرفت و تكامل يك اجتماع بزرگ از همه جنبه‏هاى مادى و معنوى و اخلاقى از جامعه‏هاى كوچك كه خانواده باشد، شروع مى‏شود و با تكامل آنها جامعه بشرى نيز اصلاح خواهد شد. لذا اسلام از اين مسأله، بهره‏بردارى كامل نموده و دستور به تقويت جامعه‏هاى كوچك كه همان خويشان و نزديكان انسان مى‏باشد، داده است. چرا كه مردم از كمك كردن و پيوند با آنان، روى‏گردان نيستند چون خونشان در رگ همديگر بوده و از هم فاصله ندارند و اعضاى يك خانواده‏اند. تا آن حد كه كمك به فاميل را كمك به خود مى‏دانند. لذا مى‏شود گفت معنى حديثى كه مى‏گويد: «صله رحم باعث آبادى شهرها و رونق اقتصاد و... مى‏گردد» اشاره به همين معناست. بديهى است در صورت قطع اين ارتباط عاطفى و بى‏توجهى به اين مسأله حساس و حياتى در زندگى اجتماعى و خانوادگى، چه ضرر و زيانى متوجه خود شخص و جامعه بشرى خواهد شد خان عمو سهراب پسر برادرش را سرزنش می کند که چرا با برادرش هوشنگ قهر کرده.و یکساله با هم حرف می زنند و می گوید او هم تاب تحمل قهر بودن با برادرش را ندارد و میگوید زن هایمان با هم خوب نیستند.خان عمو میگه گذشته هارو فراموش کنیین.وفرداشب افطار بریم خانه هوشنگ اما سهراب می گوید ما اگه بریم اونا میگن مقصر ما بودیم.خان عمو میگه فایده نداره اینجوری دیگه.راضی میشی بگم بی بی وداداشت بیان دس بوس؟.سهراب قبول می کند که افطاری برن خانه داداش هوشنگ .وقتی خان عمو از خانه سهراب می ره اونوقت خانم سهراب که تو اتاقی خودش رو پنهان کرده بودتا با خان عمو روبرو نشه میاد بیرون .وبه خاطر قولی که سهراب داده باو دعوای سختی می کنه.در نهایت خانواده سهراب تصمیم می گیرن برای صلح وآشتی فردا شب برای افطار برن خانه هوشنگ.زن سهراب باکمال نارضایتی میاد خانه سهراب بی بی در رو باز می کنه سهراب از این که برادرش رو می بینه خوشحاله اما زن سهراب از این موضوع اصلا راضی نیست .

Loading the player...
عوامل تولید:

نقش آفرینان:ابراهیم جواهری-زهره شیرین بیان-محسن سالاری-فرزانه رنجبری-سروش پیمبری

نویسنده:طاهره پشوتن فر

صدابردار:شهاب متقی فر

افکتور:ماهان بحرایی

تهیه کننده وکارگردان:رضا بحرایی

تاریخ تولید: بهار95