نوروز با خانه مهربانی

برنامه های ویژه خانواده از پر طرفدارترین برنامه های شبکه اگرس می باشد. از این رو در ایام نوروز نیز این برنامه با ساختار و نامی جدید میهمان خانه های گرم و پر محبت بینندگان است .این برنامه  باهدف آموزش وكاهش آسيبهاي اجتماعي خانواده هاي كرمانشاهي دريك ساختارتركيبي طراحي شده است . درهربرنامه به يكي ازابعادوياآسيبهاي خانواده پرداخته شده وبه كمك كارشناسان راهكاري عملياتي براي آن پيشنهاد ميگردد. اين برنامه ازآيتمهايي مانندمجري وكارشناس، کارگاه مهارتهای زندگی،هنردرخانه، گزارش مردمی وسلامت،خواص خوراکی هاو ... تشكيل شده است.در ایام نوروز نیز با حال و هوایی خاص این ایام روزهای زوج ساعت14:30 الی15:30 دقیقه و روزهای فرد تکرار برنامه روز قبل در همان ساعت از شبکه زاگرس می باشد

شروع برنامه از تاریخ اول الی 11 فروردین 94 می باشد .

Loading the player...
سال تولید: بهار 94
عوامل تولید:

تهیه کننده : مهرداد شریعت زاده

کارگردان : حسین حیدری

تدوین : وفا قربانی