نیاز به تخت‌های ویژه در کرمانشاه

رییس دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه : با شیوع پیک سوم کرونا و بد حال تر شدن بیماران، به تخت‌های ویژه در مراکز درمانی استان روز به روز نیاز بیشتری داریم .

دکتر مرادی در ستاد استانی مقابله با کرونا با بیان این مطلب گفت: در روز‌های گذشته دو بخش با ۵۵ تخت در بیمارستان فارابی و ۳۵ تخت دیگر در بیمارستان امام رضا (ع) جهت بستری بیماران کرونایی اضافه شده است که در صورت افزایش موارد بستری به تدریج از بخش‌های دیگر بیمارستان امام رضا (ع) نیز استفاده خواهیم کرد.

وی با اشاره به اینکه یک بخش در بیمارستان امام حسین (ع) مجددا در هفته جاری فعال می‌شود، افزود: در حال حاضر تقریبا تمام تخت‌های ICU پر است، اما این هفته ۱۲ تخت دیگر در فارابی راه اندازی می‌شود.

دکتر مرادی خاطرنشان کرد: متاسفانه در این پیک کرونا بیماران بدحال‌تر شده اند و نیاز به تخت‌های ویژه روز به روز بیشتر می‌شود.
 

رییس دانشگاه علوم پزشکی یادآور شد: در استان کرمانشاه در مهر ماه میانگین موارد بستری به ۱۰۶ نفر و میانگین فوت به ۶ نفر در روز رسیده است.